Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Bài hát Nguyện cầu Mẹ La Vang, sáng tác Linh mục Văn Chi qua tiếng hát ca sĩ Khánh Ly