Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Vào lúc 06g00 ngày 15.8.2016, ĐHY Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội đã chủ tế Thánh Lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Linh Địa La Vang.