• Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Antôn mời gọi mọi người tham dự cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ, bởi vì mặc dù đã bước sang tháng 10 nhưng vùng đất miền Trung vẫn còn nắng ấm, không phải gánh chịu mưa gió bão lụt vào thời gian này như mọi khi.