• Những địa danh bắt đầu bằng chữ La được nêu trên ngày nay thuộc vùng đất từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận, lãnh thổ của Vương quốc Chăm Pa xưa. Ngoài phần lãnh thổ nầy, hiếm thấy có địa danh nào bắt đầu bằng chữ “La” như thế. Phải chăng các địa danh bắt đầu bằng chữ La là những địa danh có gốc gác từ Vương Quốc Chăm Pa ngày xưa, nay vẫn tồn tại ?

  • Ngày nay, ngoài địa danh La Vang (thuộc thôn Phú Long, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), ta còn có thể liệt kê một chuỗi dài những địa danh bắt đầu bằng chữ La.