Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Đền thánh Đức Mẹ Sao Biển Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất “vàng” sát bờ biển Mỹ Khê, gần Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres Tỉnh dòng Đà Nẵng. 

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Cơn bão Xangsane tàn phá các tỉnh miền Trung, có khoảng gần 2 ngàn căn nhà bị bão đánh tan tành, vườn tược, nhà cửa, hoa màu tan hoang... Thế nhưng "căn lều" của Mẹ ở bãi biển vẫn đứng yên, những cây thông trốc gốc, những cành thông gãy xơ xác... "căn lều" của Mẹ vẫn không hề hấn gì.

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Đức Mẹ Sao Biển là một tước hiệu cổ xưa dành cho Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Từ Sao Biển xuất phát từ phiên âm tiếng Latinh của tước hiệu Stella Maris.

Tước hiệu này được sử dụng để nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ như là một dấu hiệu của niềm hy vọng và là một ngôi sao dẫn đường cho các Kitô hữu, đặc biệt là người ngoại đạo, những người mà Kinh Thánh Cựu Ước gọi ẩn dụ là biển. Dưới tước hiệu này, Maria được cho là người hướng dẫn và bảo vệ của những người đi trên biển.