Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Cơ sở: Mái ấm tình thương Lâm Bích

Hình thức: Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

Quản lý: Cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Đông Hà

Địa chỉ: 169 Lý Thường Kiệt- thành phố Đông Hà Quảng Trị (cách nhà thờ Đông Hà 150m)

Điện thoại liên lạc: Soeur Anne Nguyễn Thị Thành 01213586567

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Nội dung đang được cập nhật

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Nội dung đang được cập nhật...

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Nhà hành hương La Vang, nằm trong khuôn viên Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Nội dung đang được cập nhật...

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Nội dung đang được cập nhật...